2 Tháng Ba, 2024

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN NỘP BÀI BÁO TOÀN VĂN

1 min read

Ban thư ký Hội nghị Khoa học toàn quốc “Địa chất công trình-Địa kỹ thuật và Môi trường phục vụ phát triển bền vững” (VIETGEO2023) thông báo về việc gia hạn thời gian nộp bài báo toàn văn đến ngày 15/7/2023

Các tác giả vui lòng gửi bài báo toàn văn đến Ban thư ký Hội nghị qua địa chỉ email: vietgeohusc2023@gmail.com trước ngày 15/7/2023 để Ban thư ký tổng hợp và tiến hành công tác phản biện bài báo.

*Lưu ý: Các bài viết phải tuân theo định dạng như trong file đính kèm.

Trân trọng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *